Virtual Na Paglilibot Sa Bulwagang Dino – Filipino

Isang pagbisitang virtual sa panahón ng mga dínosáwro

Photograph of the Dino Hall exhibit

Bilang pagdiriwang ng masigla at iba’t ibang komunidad ng Los Angeles, inihahandog ng NHM ang Filipino na virtual na paglilibot sa Bulwágang Dinosáwro.  Kahit na nakapinid ang aming mga pinto  inaanyayahan namin kayong pumasok sa loob ng pinagkalooban ng gantimpalang Bulwagan ng  Dinosáwro ng NHM at tuklasin ang Panahon ng mga Dinosáwro.  Alamin kung paano pinag-aaralan ng mga siyentipiko ng museo ang sinaunang panahong nakalipas sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng mga fossil at maaari pang matunghayan nang malapitan ang nag-iisang serye ng fossil na nagpapakita ng sunod-sunod na paglaki ng T. rex.  Sa ibaba, tuklasin ang mga aktibidad ukol sa dinosáwro at fossil na kabakas ng mga paglilibot --- angkop para sa mga pamilya, mga batang pumapasok na sa eskuwelahan, at mga nais matuto anuman ang edad!

Maaari mo ring tuklasin ang mga aktibidad ukol sa dinoswáro at fossil na dagdag sa tour---angkop para sa mga pamilya, mga batang pumapasok na sa paaralan, at mga nais matuto anumang edad. Tingnan sa ibaba.

ISINALAYSAY NI GISELLE “G” TONGI

Giselle Tongii Headshot

Si Giselle Tongi, na kilalá sa tawag na “G,” ay kilalá ng marami na magiliw at palakaibigan sa komunidad ng mga Pilipino at Pilipino-Amerikano.  Kilala siya bilang artista sa pelikula, telebisyon at entablado sa Pilipinas, kung saan nagtamo siya ng mga gantimpala sa kanyang pagganap. Si G-Tongi ang kasalukuyang direktor na namamahala ng programa ng FilAm Arts.  Nagtapos si G-Tongi sa UCLA ng kursong Komuniskasyon at double minor sa pelikula at teatro.  Ang paglaki sa Pilipinas at sa Amerika ay nagbigay sa kanya ng isang bukod-tanging pananaw, at nagtulot sa kanya na pahalagahan ang importansiya ng kanyang pinagmulan.  Kasalukuyan siyang mag-aaral na gradwado sa Antioch University Los Angeles sa programang Nonprofit Management.

MGA AKTIBIDAD PARA SA MGA BATANG PUMAPASOK SA PAARALAN AT MGA PAMILYA

(Mga gawaing nasa Ingles)

MGA BATANG MAG-AARAL

Dino Hall Scavenger Hunt

Dyeing Dino Eggs: Dye Your Own Eggs, Dinosaur style! (with parent help)

Color Me Wonderful: Dinosaur Coloring Sheets

MABABANG PAARALAN

Dino Hall Scavenger Hunt

Dyeing Dino Eggs: Dye Your Own Eggs, Dinosaur style! (with parent help)

Color Me Wonderful: Dinosaur Coloring Sheets

Make Your Own Trace Fossil (with parent help)

Make Your Own Dinosaur Shadow Puppet and Screen  (with parent help)

Lesson Plan: Adaptation Sensation (meets Grade 1 NGSS & Common Core ELA Standards)

Lesson Plan: The Dino Diner (meets Grade 4 NGSS & Common Core Mathematics Standards)

GITNANG PAARALAN

Make Your Own Trace Fossil

Make Your Own Dinosaur Shadow Puppet and Screen

Lesson Plan: Shaping Dinosaurs (meets Grade 7 Common Core Mathematics Standards)

MATAÁS NA PAARALAN

Make Your Own Trace Fossil

Make Your Own Dinosaur Shadow Puppet and Screen

Lesson Plan: Amazing Adaptations (meets High School NGSS and Common Core ELA Standards)